PRIMARIA

Persoane din institutie:

Primar: Dumitru Diaconu
Viceprimar: Neacsa Gheorghe
Secretar General delegat: Panait Cristina

Suprafata: 3768 ha

Intravilan: 90 ha

Extravilan: 3678 ha

Populatie: 1280

Gospodarii: 723

Nr. locuinte: 745

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Răduţeşti, Cungrea, Giunclani, Dogari, Brătia, Fedeleşoiu, Păuneşti, Beculeşti, Ciomăgeşti Sat

Asezarea geografica:

Până în anul 1950, satele din actuala comună Ciomageşti alcătuiau două localităţi distincte : comuna Ciomăgeşti de Argeş ( actualele sate : Cungrea, Bratia, Giuclani )şi comuna Ciomăgeşti de Olt ( actualele sate : Răduţeşti, Fedeleşoiu, Ciomăgeşti-Sat, Beculeşti şi Paunesti).În anul 1950 cele două comune s-au unificat rezultând actuala aşezare, care a facut parte din raionul Vedea, Regiunea Argeş.
În anul 1964 desfiinţându-se raionul Vedea , comuna Ciomăgeşti a intrat în sfera administrativă a raionului Drăgăşani, Regiunea Argeş.dumitru.diaconu@ciomagesti.cjarges.ro
Din anul 1967, o dată cu desfiinţarea regiunilor şi raioanelor , comuna Ciomăgeşti aparţine judeţului Argeş

Activitati specifice zonei:

Agricultură: cultivarea terenurilor, creşterea animalelor, pomicultură (livezi de prun)
Apicultură
Întreţinerea şi exploatarea pădurilor
Activităţi în învăţământ
Activităţi sanitare

Activitati economice principale:

Prelucrarea lemnului

Obiective turistice:

Fond de vânătoare bun
Posibilităţi de prelucrare şi exploatare a lemnului şi ciuperci de pădure
Zonă lipsită de inundaţii
Zonă de agrement cu cel mai scăzut grad de poluare din judeţ
Posibilităţi de dezvoltare a agroturismului

Evenimente locale:

24-25 August -T

ârg anual

Facilitati oferite investitorilor:

Posibilitate de concesionare terenuri
Capacitatea pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Preţ scăzut la vânzarea de terenuri
Acces la drumurile judeţene
Telefonie
Electricitate
Resurse ieftine de lemn, piatră, plante medicinale, vânat, fructe de pădure

Proiecte de investitii:

Alimentarea cu apă a satelor Dogari şi Giuclani
Asfaltare DJ 703 pe distanţa de 2,5 km
Pod beton peste râul Cungrea pe DJ
Modernizare drumuri comunale
Reabilitare scoli si gradinite
Reabilitare sediu primarie

Leave a Comment

Your email address will not be published.